Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch (06-27615255: graag naam en telefoonnummer inspreken) of per email: els.andrea@aandachtenverbinding.nl

Vooraf bespreken we kort je hulpvraag en en ik geef wat informatie over mijn werkwijze en de kosten. Op basis daarvan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit intakegesprek stuur ik een vragenlijst. Als je de kosten wilt declareren bij je ziektekostenverzekeraar neem je bij het eerste gesprek een verwijsbrief mee van je huisarts (zie ook: Tarieven en kosten).

Het intakegesprek is de start van mijn behandeling en ondersteuning. We bespreken de klachten, vragen, gewenste veranderingen en relevante achtergrondinformatie (zoals eventuele eerdere diagnoses en medische, psychologische of pedagogische behandeltrajecten). Soms kan diagnostiek nodig zijn om aanvullende informatie te verzamelen. Samen besluiten we of we verder gaan en maken afspraken over het vervolg. Na afloop van de behandeling evalueren we. We kijken terug op de hulpvraag en de mate waarin gewenste veranderingen zijn gerealiseerd. In overleg krijgt de verwijzende huisarts een kort bericht over duur, verloop en resultaat.

Wachttijden

Ik streef er naar de wachttijden kort te houden. Op dit moment zijn de wachttijden niet langer dan drie weken. Bij langere wachttijden (meer dan drie weken) overleggen we of uitstel verantwoord is. Soms kan ik ter overbrugging van de wachttijd al kortdurende en gerichte hulp geven. Zo nodig verwijs ik door naar een collega of naar de huisarts.

Het kan soms gebeuren dat het budget bij een specifieke ziektekostenverzekeraar voor het lopende kalenderjaar opgebruikt is. Dit is momenteel niet het geval.

Aanmelding voor mindfullness en stemexpressie

Dit is afhankelijk van de activiteit. Je krijgt in ieder geval bericht dat ik je aanmelding heb ontvangen.