Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Diagnostiek

Bij eerstelijns hulpvragen kan vaak worden volstaan met een globale screening. Dit is onderdeel van de intake en het ondersteuningstraject. Soms zijn er redenen voor een uitgebreider onderzoek. Diagnostisch onderzoek brengt met behulp van tests, observaties en/of vragenlijsten in kaart wat er aan de hand is.

Ik ben opgeleid om uitgebreid diagnostisch onderzoek te doen bij kinderen en jongeren. Bij volwassenen verwijs ik voor een dergelijk uitgebreid onderzoek door naar een collega.

Een diagnostisch onderzoek wordt samengesteld op basis van de vragen en veronderstellingen, die vooraf worden opgesteld. Slechts die onderzoeksactiviteiten worden verricht, die nodig zijn om de vragen te beantwoorden en de veronderstellingen te toetsen.

Diagnostisch onderzoek kan bestaan uit een of meer van de volgende onderdelen:

  • Intelligentieonderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek / onderzoek van de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Onderzoek van het leerstijl, leergedrag en leervoorwaarden
  • Onderzoek van de gezins- en opvoedingsprocessen die samenhangen met de problematiek