Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Tarieven en kosten voor psychologische en pedagogische hulp

Vergoeding van psychologische hulp aan volwassenen die in het basispakket zit van de ziektekostenverzekeraar:

Een groot deel van de psychologische hulp aan volwassenen is opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Hiervoor heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) tarieven vastgesteld. Voorwaarde voor deze vergoeding is dat je een verwijzing hebt van je huisarts en dat de hulp wordt geboden door een geregistreerde GZ-psycholoog. Dat ben ik: zie de buttons ‘Kwaliteit‘ en ‘Contact‘.

Als de behandelaar contracten heeft met ziektekostenverzekeraars dan wordt de hulp volledig vergoed, met uitzondering van het jaarlijkse eigen risico. Als je er voor gekozen hebt om een hoger eigen risico te nemen dan betaal je die meerkosten ook zelf.

Ik heb contracten met alle ziektekostenverzekeraars via 1nP: het eerste netwerk voor psychologen en psychotherapeuten. Daarnaast heb ik zelf contracten  met een aantal ziektekostenverzekeraars. Zie hiervoor onderstaande lijst.

Vergoeding bij ongecontracteerde zorg die in het basispakket zit van de ziektekostenverzekering

In een enkel geval werk ik -altijd na overleg- contractvrij: meestal in samenwerking met een psychotherapeut.  Ik declareer dan 100% van de standaard tarieven van de NZA. Deze tarieven zijn te vinden op de website van de NZA. Hoeveel je bij contractvrije hulp vergoed krijgt, hangt af van je polis. Je eigen risico betaal je altijd zelf. Mochten de kosten een probleem vormen, dan overleggen we. Ik stuur iedere maand een rekening die je rechtstreeks aan mij moet betalen en die je zelf indient bij je zorgverzekeraar.

Bij zelfbetalers (niet basispakketzorg of uit eigen verkiezing)

Sommige hulp zit niet in het basispakket van de ziektekostenverzekering en wordt door ziektekostenverzekeraars niet vergoed. En soms kiezen cliënten er voor om de zorg zelf te betalen. Daarvoor hanteer ik de volgende tarieven:

Tarief voor behandeling en verslaglegging:  € 95,00 per uur.
Tarief voor emailconsult of telefonisch consult, per 15 minuten: € 25,-

Vergoeding voor pedagogische en psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar

Deze hulp moet je zelf betalen: ik heb geen contract met gemeentes die deze hulp vergoeden. Mochten de kosten een probleem zijn, dan overleggen we.

Tarief voor behandeling en verslaglegging:  € 95,00 per uur.
Tarief voor emailconsult of telefonisch consult, per 15 minuten: € 25,-

 

In geval van afmelding van een afspraak

Bij afmelding uiterlijk 24 uur van te voren, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Je kunt dag en nacht, ook in het weekend een sms sturen naar mijn telefoon: 06 – 27615255. In andere gevallen: zie de algemene voorwaarden.

Lijst met gecontracteerde zorgverzekeraars

Met de volgende zorgverzekeraars heb ik zelf een contract:

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.

  • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.;
  • FBTO Zorgverzekeringen N.V.;
  • De Friesland Zorgverzekeraar N.V..

Zorg en Zekerheid U.A.

ONVZ , VvAA, PNO Zorg, Jaaah

ENO

DSW

Twente Zorgverzekeringen

Stad Holland

Caresq: aevitae

ASR

Ditzo