Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Tarieven en kosten voor psychologische en pedagogische hulp

Vergoeding van psychologische hulp aan volwassenen

Een groot deel van de psychologische hulp aan volwassenen is opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering, mits deze hulp wordt geboden door een geregistreerde GZ-psycholoog. Dat ben ik: zie de buttons ‘Kwaliteit‘ en ‘Contact‘. Voorwaarde voor vergoeding is dat je een verwijzing hebt van je huisarts. Daarin moet een vermoeden staan van een DSM-benoemde stoornis die voor vergoeding in aanmerking komt. Hierbij kan ik de huisarts eventueel ondersteunen.

Ik heb met alle ziektekostenverzekeraars een contract voor de Basis GGZ (BGGZ)-zorg. Dit betekent dat de zorg, met uitzondering van je eigen risico, geheel vergoed wordt.

Voor de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)-zorg kan ik jaarlijks beschikken over een beperkt aantal hulpverleningstrajecten die vergoed worden (met uitzondering van je eigen risico). Daarnaast werk ik contractvrij. Hoeveel je bij contractvrije hulp vergoed krijgt, hangt af van je polis. Je eigen risico betaal je altijd zelf. Als je een restitutiepolis hebt dan krijg je verder alles vergoed. Met een Zorg In Natura polis krijg je 60% tot 80% vergoed: dat hangt af van je ziektekostenverzekeraar. In alle gevallen adviseer ik om voor aanvang van de gesprekken contact op te nemen met je zorgverzekeraar om zeker te weten hoeveel je vergoed krijgt. Mochten de kosten een probleem vormen, dan overleggen we. Ik stuur aan het eind van de behandeling een rekening die je rechtstreeks aan mij moet betalen.

Vergoeding van pedagogische en psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar

Deze hulp wordt vergoed door de gemeente als je een verwijsbrief hebt van de huisarts met een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis. De organisatie 1nP, waarbij ik ben aangesloten, heeft contracten met de gemeentes in de regio. De hulp wordt dan volledig vergoed; er is geen eigen risico. Het kan gebeuren dat bij een gemeente het budget voor het lopende kalenderjaar opgebruikt is. In dat geval overleggen we.

Pedagogische of psychologische hulp zelf betalen

Het kan zijn dat je psychologische of pedagogische hulp wilt die niet vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar of de gemeente. Ook kun je om andere redenen ervoor kiezen om de hulp zelf te betalen, bijvoorbeeld omdat dan verder nergens geregistreerd staat dat je psychologische hulp krijgt of omdat het eigen risico je doet besluiten om de kosten zelf te dragen. Als je besluit de hulp zelf te betalen, heb je geen verwijsbrief nodig van je huisarts.

Tarieven (zo nodig gaan we in overleg over de kosten of een betalingsregeling):

Individueel consult van 45 minuten: € 85,-
Dubbel consult van 90 minuten, bijvoorbeeld bij een ouder- of echtpaargesprek of gezinsgesprek: € 180,-
Emailconsult of telefonisch consult, per 15 minuten: € 25,-

Kosten bij uitgebreide diagnostiek van kinderen en jongeren

Uitgebreid diagnostisch onderzoek in de eerste lijn wordt niet altijd volledig vergoed door de gemeente. De sessies die de diagnostiek ondersteunen worden wel vergoed. Daarom maak ik voor uitgebreider onderzoek in overleg aanvullende prijsafspraken.

In geval van afmelding van een afspraak

Bij afmelding uiterlijk 24 uur van te voren, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Je kunt dag en nacht, ook in het weekend, inspreken: 06 – 27615255. In andere gevallen: zie de algemene voorwaarden.

Tarieven en kosten voor workshops en trainingen

Deze tarieven zijn vermeld onder de buttons ‘mindfullness‘ en ‘stemexpressie‘. Deze kosten worden niet vergoed.