Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Kwaliteit

Registraties
GZ-psycholoog: BIG register onder nummer 89051486925.
Orthopedagoog/generalist: mijn registratie in het NVO register (onder nummer G0334) heb ik niet verlengd omdat een GZ-psycholoog dezelfde bevoegdheden heeft.

Kwaliteitscertificaten

Ik heb een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (mei 2022) en een geldig certificaat van de visitatie door de beroepsvereniging LVVP. Ze zijn beiden in te zien in mijn praktijkruimte.

Lidmaatschap van beroepsvereniging

Lid van LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten): lidmaatschapsnummer: 3185
Lid van NVO (Nederlandse Vereniging van OPvoedkundigen): lidmaatschapsnummer 3704

Bijhouden van vakkennis en intervisie

Ik houd mijn vakkennis bij door het lezen van vakliteratuur en het volgen van bijscholing: zie button ‘Meer over opleiding en werkervaring‘ die te vinden is onder de button kennismaken.

Ik neem deel aan twee intervisie groepen. Beide groepen komen eens per 6 tot 8 weken bij elkaar. We bespreken casuistiek en wisselen informatie uit. De ene groep bestaat uit collega ZZP-ers die aangesloten zijn bij 1nP: een netwerkorganisatie waarin verschillende disciplines met elkaar samenwerken. In de groep zit een psychiater (van buiten 1nP), een klinisch psycholoog, een psychotherapeut, 3 GZ-psychologen en een vaktherapeut beeldende vorming. De andere groep is meer gericht op hulp aan kinderen, jongeren en jong-volwassenen. In de groep zit een klinisch psycholoog, een orthopedagoog-generalist, een basis psycholoog, een orthopedagoog en twee GZ-psychologen.

Privacy
GZ-psychologen zijn, net als artsen, gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit houdt in dat gegevens en informatie die tijdens een behandeling aan de orde komen niet zonder je schriftelijke toestemming aan derden mogen worden verstrekt. Je huisarts ontvangt bij aanvang en na afloop van de behandeling schriftelijk bericht, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. In de berichtgeving naar de huisarts staan vermeld: de duur van de behandeling, aanmeldingsklachten en resultaat van de behandeling.

Klachtenregeling
Als je ontevreden bent over de praktijk van Aandacht en Verbinding is het belangrijk dit zo snel mogelijk bij mij aan de orde te stellen, anders bestaat de kans dat irritaties zich opstapelen. Dit kan tijdens de consulten, maar ook via de mail of telefoon. Ik neem dan contact met je op om te bespreken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen oplossen.
Ook staat de mogelijkheid open van contact met een onafhankelijke klachtencommissie. Ik ben als lid van de Nederlandse Vereniging voor Opvoedkundigen/NVO aangesloten bij hun onafhankelijke klachtencommissie. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP: zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

Samenwerking
Als solo-praktijk werk ik niet alleen. In overleg met de cliënt rapporteer ik terug naar de verwijzende huisarts en overleg zo nodig tussendoor. Verschillende huisartsen verwijzen naar mij en ik heb een samenwerkingsovereenkomst met gezondheidscentrum De Lemniscaat in Leiden. Ik ben aangesloten bij 1nP, waar verschillende disciplines bij zijn aangesloten en waar de mogelijkheid is tot consultatie van en samenwerking met elkaar.