Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Kwaliteit

Registraties en nascholing
GZ-psycholoog: BIG register onder nummer 89051486925.
Diagnostiek registratie: register van de Nederlands Vereniging voor Opvoedkundigen/NVO onder nummer 714.
Orthopedagoog/generalist: register van de NVO onder nummer G0334
Lid van NVO: lidmaatschapsnummer 3704

Ik houd mijn vakkennis bij door het lezen van vakliteratuur en het volgen van bijscholing. Ook zit ik in de redactie van het NTZ: het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Privacy
GZ-psychologen zijn, net als artsen, gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit houdt in dat gegevens en informatie die tijdens een behandeling aan de orde komen niet zonder je schriftelijke toestemming aan derden mogen worden verstrekt. Je huisarts ontvangt bij aanvang en na afloop van de behandeling schriftelijk bericht, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. In de berichtgeving naar de huisarts staan vermeld: de duur van de behandeling, aanmeldingsklachten en resultaat van de behandeling.

Klachtenregeling
Als je ontevreden bent over de praktijk van Aandacht en Verbinding is het belangrijk dit zo snel mogelijk bij mij aan de orde te stellen, anders bestaat de kans dat irritaties zich opstapelen. Dit kan tijdens de consulten, maar ook via de mail of telefoon. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen om te bespreken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen oplossen.
Ook staat de mogelijkheid open van contact met een onafhankelijke klachtencommissie. Ik ben als lid van de Nederlandse Vereniging voor Opvoedkundigen/NVO aangesloten bij hun onafhankelijke klachtencommissie. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP.

Samenwerking
Als solo-praktijk werk ik niet alleen. In overleg met de cliënt rapporteer ik terug naar de verwijzende huisarts en overleg zo nodig tussendoor. Verschillende huisartsen verwijzen naar mij en ik heb een samenwerkingsovereenkomst met gezondheidscentrum De Lemniscaat in Leiden. Ik ben aangesloten bij 1nP, een netwerkorganisatie waarin verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Ook maak ik deel uit van intervisiegroepen van collega pedagogen en psychologen. Ik onderhoud contacten met personen en instellingen naar wie ik kan doorverwijzen en die naar mij doorverwijzen. Dit netwerk is zowel binnen de eerstelijns gezondheidszorg als binnen de jeugdzorg en de zorg voor mensen met een handicap.