Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Kennismaken

Mijn naam is Els Andrea Leemans. Ik ben geboren in 1953 en in 1978 afgestudeerd als orthopedagoog bij de Rijks Universiteit Groningen. Daarna heb ik diverse vervolgopleidingen en bijscholingstrajecten gevolgd (zie ‘meer over opleiding en werkervaring‘). Ik ben geregistreerd als GZ-psycholoog en als orthopedagoog/generalist (zie: ‘Kwaliteit‘ en ‘Contact‘).

Vaak hoor ik van mensen terug dat gesprekken met mij hen helpen om zich meer bewust te worden van wat belangrijk is voor hen. Van daaruit kunnen ze de volgende stappen zetten in aandacht en verbinding met zichzelf. Ik beschouw dat als mijn kernkwaliteit (zie: ‘visie achter werkwijze‘ en ‘methodieken‘).

elsIn mijn praktijk komen diverse lijnen samen. Mijn passie voor kinderen. Hun onbevangenheid, openheid en kwetsbaarheid. Soms zien ouders zich geconfronteerd met zorgen en twijfels over de opvoeding. Heb ik wel een goed beeld van wat mijn kind nodig heeft? Wat doet het gedrag van dit kind met mij als opvoeder? In mijn werk heb ik ervaren hoe stimulerend het voor opvoeders is om weer inhoud en richting te geven aan de opvoeding vanuit eigen inzichten en kracht en hoe kinderen daar bij gedijen.

Een andere passie is mijn belangstelling voor spirituele vragen: wat ervaren mensen als zinvol in hun leven? Vanuit welke ‘spirit’, inspiratie denk je, voel je, handel je? Met wie en/of met wat voel je verbinding? In moeilijke situaties worden mensen vaak teruggeworpen op deze fundamentele vragen. Het vraagt moed en geduld om belemmerende, oude patronen onder ogen te zien. Ik bied ondersteuning door je te helpen in contact te komen/blijven met je eigen kracht en wijsheid.

Mijn studie en werkervaring zijn verweven met mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk en/of sociaal-emotioneel), mensen in hun netwerk en professionele hulpverleners. Als pedagoog ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de wisselwerkingen tussen aangeboren en aangeleerde aspecten van de persoonlijkheid, tussen persoonlijke authenticiteit en de invloed van omringende levensomstandigheden. Ik volg vanaf mijn studietijd de ontwikkelingen in de neuropsychologie.

Daarnaast heb ik andere belangstellingsgebieden verder uitgediept. Allereerst de wisselwerking tussen lichaam en geest. Gedachten en gevoelens laten hun neerslag achter in het lichaam (je kunt er letterlijk ziek van worden of energie aan ontlenen) zoals omgekeerd lichamelijke ongemakken hun uitwerking hebben op de geest (waardoor er een extra opgave is om daar ‘gezond’ mee om te gaan). Ook de onderlinge bevruchting van oosterse en westerse wijsheid heeft me altijd gefascineerd. Ik ben dankbaar voor nieuwe benaderingswijzen zoals ‘mindfullness‘ en stemexpressie die dit vorm geven en hun nut bewijzen. Tenslotte is de antroposofie voor mij sinds dertig jaar een inspiratiebron.