Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Methodieken

Ik gebruik verschillende methodieken uit verschillende theoretische achtergronden. Welke ik toepas is afhankelijk van de hulpvraag en persoonlijke voorkeuren van cliënten. Vaak zal dat een combinatie zijn. De basis onder mijn aanpak is mijn psychologische en pedagogische scholing. Deze basis is verbreed met scholing in mindfullness, stemexpressie en zingeving. Hieronder beschrijf ik een aantal methodieken die ik regelmatig gebruik. Daarnaast doe ik diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren (zie: diagnostiek). In mijn werkwijze staat het versterken van de eigen competenties van de cliënt centraal. Van daaruit werken we gericht naar het vinden van eigen oplossingen vanuit de ‘eigen wijsheid’ (zie: visie achter werkwijze).

Ik werk met:
Inzicht gevende gespreksvoering: luisterend en vragend op zoek gaan naar inzichten in het waarom en wat van gedrag.

Psycho-educatie: pedagogische en psychologische achtergronden van en verklaringen voor gedrag inzichtelijk maken. Hierbinnen werk ik veel met ontwikkelingspsychologische inzichten (ook bij volwassenen als er patronen zijn gevormd in de kindertijd die in het hier en nu belemmerend werken), omgaan met stress, hechtingspatronen en neuropsychologische inzichten.

Cognitieve gedragstherapie. Deze aanpak is enerzijds gericht op het ontrafelen van denkpatronen: zoeken naar verbindingen tussen gedachten, gevoel, gedrag en gebeurtenissen. Anderzijds is het ook een middel om gedragspatronen te veranderen. Zo kun je gedrag van jezelf beïnvloeden via helpende en belemmerende gedachten. En je kunt belonen, voorbeeldgedrag en liefdevolle begrenzing inzetten als middel in de (zelf)opvoeding.

EMDR: trauma behandeling door het werkgeheugen te belasten terwijl de traumatische gebeurtenis geactiveerd is.

Somatic experience technieken:trauma behandeling op basis van onderzoek van Peter Levine.

Visualisatie technieken: via visualisatie naar een gebeurtenis gaan die triggert, onderzoeken welke boodschap die gebeurtenis heeft en wat je jezelf kunt geven in het hier en nu op grond van die boodschap.

Mindfullness: een mooie samenvoeging tussen oosterse en westerse wijsheid. Je leert je hoofd leeg te maken en jezelf te observeren: je gedachten, gevoelens en hoe je lichaam aanvoelt. Je leert bewust aandacht te geven aan wat hier en nu is, zonder oordeel over jezelf of anderen.

Acceptance Commitment Therapie/ACT. Dit is een combinatie van cognitieve gedragstherapie, ‘mindfullness’ en zingeving. Doel is om tot meer flexibiliteit te komen in het denken en doen.

Stemexpressie. Je stem is misschien wel de meest pure en directe uiting van jezelf. Je stem ‘verraadt’ je emoties. Stemexpressie is er op gericht om klanken in jezelf naar boven te laten komen. Je lichaam is een klankkast. Diepe lagen in jezelf kunnen gaan resoneren en meeklinken, blokkades kunnen voelbaar worden en omhuld met klank. De begeleiding is erop gericht de klankvibraties hun werk te laten doen door de beleving van klank te intensiveren.

Rituelen: krachtige middelen om afscheid te nemen van dierbaren, oude gewoontes, gedachten en oordelen. En om nieuwe patronen te bekrachtigen.

Het ‘scheiden van energieën’: wat hoort bij jou, wat hoort bij de ander? Welke verbindingen zijn er? Waar voel je jezelf verantwoordelijk voor, wat kun je beter bij de ander laten? Wat hoort in het verleden thuis, wat wil je meenemen naar het hier en nu en naar de toekomst?

Biografisch onderzoek, meestal over drie generaties aan de hand van levensloopbeschrijvingen en eenvoudige familie-opstellingen.