Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Werkwijze

Afgestemd op je vragen en persoonlijke voorkeuren, ondersteun ik je in de verkenningstocht naar wat er aan de hand is en waar aangrijpingspunten liggen voor de gewenste veranderingen.

In de loop van je levensweg zijn er vele ontmoetingen met jezelf, de ander, anderen, het Andere. Omstandigheden kunnen veranderen. Soms kom je op kruispunten terecht en twijfel je over de juiste richting voor jou op dat moment. Er kan een verlangen zijn naar een hernieuwde levensoriëntatie. Er kunnen ingrijpende gebeurtenissen en ervaringen op je weg komen zoals het verlies van een dierbare, werk, gezondheid, verwachtingen, idealen.

In het begin zal het accent liggen op het krijgen van inzicht in wat er allemaal meespeelt. Verstand, hart en gevoel spelen hierbij hun eigen rol. Mijn werkwijze ondersteunt je om aandacht te geven aan datgene wat naar boven komt, je daarmee te verbinden en er betekenis aan te geven. Psychologische inzichten kunnen helpen om de ervaringen in een ander perspectief te plaatsen.

Meer zicht op wat er allemaal mee speelt gaat vaak hand in hand met het uitproberen van nieuwe gedragspatronen en nieuwe manieren om tegen zaken aan te kijken. Ik kan je vragen om tussen de gesprekken door bepaalde oefeningen of opdrachten te doen. Dit gaat altijd in overleg. Ik kan verschillende middelen inzetten, afhankelijk van je vragen en persoonlijke voorkeuren.

Dit stelt je in staat om te ervaren of de weg die je bewandelt past bij jou en je drijfveren, welke thema’s in je leven een rol spelen en hoe die met elkaar verbonden zijn geraakt.
Vanuit deze inzichten kun je vorm geven aan je levensweg. Hierbij staat vertrouwen in je eigen kracht en wijsheid centraal.

Mijn ondersteuning is erop gericht om beter gebruik te maken van je eigen kracht, wijsheid en creativiteit. In het besef dat er een ruimte is van waaruit je keuzes kunt maken en kunt bepalen wat voor jou betekenisvol en zinvol is. Welke plaats jijzelf, de ander, eerdere ervaringen, verwachtingen, idealen daarin hebben. Hoe je je sterke kanten optimaal kunt benutten.
Je kunt doorklikken voor meer informatie over mijn Visie achter werkwijze en door mij gebruikte Methodieken.