Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Werkwijze

Centraal in mijn werkwijze staat opvoeden met aandacht voor en in verbinding met het kind. Van daaruit ontstaat een open ruimte waarin opvoeders als vanzelf mogelijkheden en alternatieven ontdekken om hun kind te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.

We beginnen met meer zicht te krijgen op belemmeringen in de opvoeding en hun betekenis voor het betrokken kind en de opvoeders. Ook is het belangrijk om in beeld te brengen wat goed gaat: deze sterke punten worden ingezet bij het gewenste veranderingsproces.

Deze verkenningen leiden tot een groter bewustzijn van wat er allemaal meespeelt. Dit doen we met aandacht voor wat zich aandient, zonder oordeel. Vaak zijn er niet alleen vragen over het gedrag en de ontwikkeling van je kind maar ook over wat de hele situatie met jou, als ouder doet. Op maat gesneden pedagogische en psychologische inzichten kunnen een beter zicht geven op wat er aan de hand is. Door een beter begrip komt ruimte vrij waarin je opnieuw kijkt naar wat zich voordoet aan gedrag. Vaak leidt dit tot nieuwe inzichten en kun je nieuwe verbindingen aangaan die leiden tot de gewenste gedragsveranderingen. Ik kan dit proces ondersteunen met oefenmateriaal vanuit verschillende invalshoeken.

Het is belangrijk om de nieuwe inzichten concreet te maken door gerichte acties in de gewenste richting en daarmee te oefenen. Doel is om uit de impasse te komen. Ik heb in de praktijk ervaren hoe stimulerend het voor opvoeders is om vanuit eigen inzicht en kracht weer inhoud en richting te geven aan de opvoeding. Ik heb gezien hoe kinderen als vanzelf gedijen bij opvoeders met begrip en zelfvertrouwen.

Het is fijn om met beide ouders te kunnen werken en zo nodig ook andere belangrijke personen te betrekken bij de opvoedingsondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld een broer of zus zijn, een grootouder, maar ook de leerkracht op school. Afhankelijk van de vragen wil ik ook de betreffende kind(eren) zelf spreken. Deze gesprekken zijn afgestemd op hun ontwikkelingsniveau. Meer hierover staat onder de button Hulp aan kinderen en jongeren.

Mijn ondersteuning is erop gericht om het gedrag van je kind beter te begrijpen en tijdens het opvoeden beter gebruik te maken van je eigen kracht, wijsheid en creativiteit. In het besef dat er een ruimte is van waaruit je keuzes kunt maken en kunt bepalen wat goed is voor je kind en betekenisvol voor jou.

Kijk voor meer informatie over mijn Visie achter werkwijze en de Methodieken waarmee ik werk onder de betreffende buttons.