Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Visie achter werkwijze

Mijn werkwijze is gericht op:

  • Het (her)vinden van eigen kracht, wijsheid en creativiteit;
  • Opnieuw betekenis geven aan de plaats die jijzelf, de ander en anderen innemen;
  • Het verlenen van waarde, ‘zin’ aan wat van belang is voor jou.

Aandacht en verbinding staan centraal.
Aandacht is als een zaklamp waarmee je rond schijnt in je gedachten, emoties, hart. Wat de lichtbundel belicht, komt helder en gedetailleerd in je bewustzijn. Aandacht voor wat hier en nu speelt, zonder oordeel, is het startpunt van de begeleiding. Dit maakt de weg vrij voor het geven van betekenis aan wat je ziet.

In de loop van je leven zijn ervaringen en betekenissen met elkaar verbonden geraakt. Soms vormen ‘oude’ verbindingen en betekenissen zich tot patronen die zich vastzetten en -bewust of onbewust- nog steeds meespelen in je gedachten en emoties. Met een belichting vanuit inzichten en wijsheid in het hier en nu, kunnen oude verbindingen een hernieuwd perspectief krijgen en nieuwe verbindingen ontstaan. Pedagogische en psychologische inzichten kunnen hierbij behulpzaam zijn.

In deze hernieuwde belichting ontstaat ruimte waarin je opnieuw keuzes kunt maken en vorm kunt geven aan je eigen ontwikkelingsproces en/of de opvoeding van kinderen en jongeren. Keuzes vanuit een vertrouwen in je eigen kracht, wijsheid en creativiteit. Keuzes die passen bij jou, je situatie hier en nu, datgene wat voor jou betekenisvol en zinvol is.

In de eerste gesprekken ligt het accent op het krijgen van inzicht in de hulpvraag en wat er allemaal mee verbonden is. In deze fase kan uitleg en advisering over pedagogische en psychologische processen –van toen en van nu- verhelderend werken. Ook stimuleer ik je om je verlangens en dromen in beeld te brengen en aandacht te geven aan wat je juist goed afgaat. Zo komen je sterke kanten in beeld die ingezet kunnen worden bij het gewenste veranderingsproces.
Hoe het proces daarna verloopt, is afhankelijk van de hulpvraag en van wat je als werkwijze het meeste aanspreekt. Vanuit thema’s in het hier en nu kan ik je op verschillende manieren helpen om voeling te krijgen met onderliggende patronen. De opgedane ervaring kan een verdieping geven in het verkregen inzicht, naar nieuwe perspectieven leiden en/of aanzetten tot een herbezinning.

Onder de button ‘Methodieken’ staat meer informatie over de middelen die ik gebruik tijdens het ondersteuningstraject.