Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Opvoedingsondersteuning

Bij het opvoeden zijn er soms moeilijke situaties. Ouders en andere opvoeders kunnen vragen, zorgen, twijfels hebben. Vaak helpt het om er met anderen over te praten maar soms kan ondersteuning door een deskundige een impasse doorbreken. Je kind kan zich bijvoorbeeld anders ontwikkelen dan andere kinderen door een vermoedelijke of gediagnosticeerde aandoening of beperking. Er kunnen bijzondere gebeurtenissen zijn waarop je kind reageert met veranderingen in gedrag (zoals ziekte of dood van een nabij familielid, echtscheiding). Je kind kan moeilijk gedrag vertonen zoals veel ruzies, weinig vrienden, vormen van verslaving, in zichzelf gekeerd gedrag, somber of depressief zijn. Misschien ben je onzeker over je manier van opvoeden of weet je niet of je je kind wel goed begrijpt.

Opvoedingsondersteuning richt zich op ondersteuning bij vragen en problemen over het opvoeden of de ontwikkeling van kinderen. Dat begint al bij baby’s en peuters. Diagnostiek van kinderen kan onderdeel zijn van de opvoedingsondersteuning. Meer informatie daarover staat onder de button ‘diagnostiek‘. Door een ruime ervaring in de gehandicaptenzorg is ook deskundigheid opgebouwd rondom kinderen met een verstandelijke, lichamelijke en/of sociaal-emotionele beperking.

Voorbeelden van vragen staan onder de button ‘bij welke vragen?’ Informatie over mijn werkwijze bij opvoedingsondersteuning staat onder ‘werkwijze‘. Meer algemene informatie vind je bij ‘Visie achter werkwijze’ en ‘Methodieken‘. De hulp wordt niet vergoed: zie ‘Tarieven en kosten‘.